Консулдук бөлүм

Жарандарды кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинде көрсөтүлгөн тартипке ылайык ишке ашырылат.

Иш тартиби:

Дүйшѳмбү-Жума 9:00 дѳн 18:00 чейин.

Документтерди кабыл алуу 9:00 дан 13:00 чейин.

Түштѳнүү убагы – 13:00 дѳн 14:00 чейин.

Даяр болгон документтерди берүү – 16:00 дѳн 18:00 чейин.

Ишемби, жума – эс алуу күндөр.

Байланыш маалыматтары:

119017, Москва ш., Большая Ордынка кѳч., 62, курулуш – 2.

Ыкчам байланыш тел.: + 7 (925) 103 29 11.

Тел.: +7 (499) 238-33-04.

Тел.: +7 (499) 230-11-17.

Факс: + 7 (499) 238-50-69.