Паспорттук маселелер

Паспорт алууга документ тапшырууда алгач консулдук каттоого туруу керек (убактылуу же туруктуу)! Эгерде РФда туруктуу жашоого уруксат бар болсо (вид на жительство) консулдук каттоого туруу кажет эмес.

 Эгерде паспорт балага алынса, анда консулдук каттоого ата-энесинин бири туруш керек. Докумет паспорт ала турган адам өзү тапшырыш керек, ал эми балага паспорт алына турган болсо, баланын өзүн алып келиши керек!!!

 Жалпы жарандык паспортту тариздөө үчүн керектелүүчү документтердин тизмеси:

– жалпы жарандык паспорт жоголуп кеткен учурда:

 • Туулгандыгы тууралуу күбөлүк (түп нускасы + көчүрмөсү);
 • КРнын жаранынын паспорту – ID-карта (түп нускасы + көчүрмөсү);
 • Документтин жоголгондугунун себеби баяндалган арыз-түшүндүрмө;
 • Документтин жоголгондугун тастыктоочу РФнын укук коргоо органдарынан берилген документ;
 • РФнын аймагында туруусунун мыйзамдуулугун тастыктоочу уруксат документ (миграциялык карта, РФнын аймагында каттоо, же туруктуу жашоого уруксат же убактылуу жашоого уруксат берилгендиги тууралуу штамп (түп нускасы + көчүрмөсү);
 • Никеге тургандыгы/ажырашкандыгы тууралуу күбөлүк (түп нускасы + көчүрмөсү).

Документтерди кабыл алуу электрондук кезек боюнча күнүнө саат 9.00дөн 13.00гө чейин. Паспортко документ тапшыруу төлөмү 60 доллар + бекитилген тариф боюнча МККнын жыйымы. РФнын Борбордук банкынын курсу боюнча рубль менен Элчиликтин банктык терминалында төлөнөт.

– паспорттун мөөнөтү өтүп кеткенде, булганып жараксыз болгондо, же жеке маалыматтар өзгөртүүгө байланыштуу:

 • КРнын жаранынын паспорту (түп нускасы + көчүрмөсү);
 • РФнын аймагында туруусунун мыйзамдуулугун тастыктоочу уруксат документ (миграциялык карта, РФнын аймагында каттоо, же туруктуу жашоого уруксат же убактылуу жашоого уруксат берилгендиги тууралуу штамп (түп нускасы + көчүрмөсү);
 • Никеге тургандыгы/ажырашкандыгы тууралуу күбөлүк (түп нускасы + көчүрмөсү).

Төлөмү 50 доллар + бекитилген тариф боюнча МККнын жыйымы. РФнын Борбордук банкынын курсу боюнча рубль менен Элчиликтин банктык терминалында төлөнөт.

16 жашка чыккан жарандын жана 16 жашка чыга элек балдардын алгачкы паспорт алуусу:

 • Туулгандыгы тууралуу күбөлүк (түп нускасы + көчүрмөсү);
 • Миграциялык карта, РФнын аймагында каттоосу (түп нускасы + көчүрмөсү);
 • Ата-энелеринин паспорттору + көчүрмөсү;
 • Ата-энелеринин жарандыктары ар кандай болгон учурда, баласынын КРнын паспортун алууга чет өлкөлүк атасынын же энесинин нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн макулдугу;
 • Ата-энелеринин никеге тургандыгы/ажырашкандыгы тууралуу күбөлүк (түп нускасы + көчүрмөсү).

Консулдук төлөмү 50 доллар 16 жашка жеткен балдар үчүн жана 25 доллар жашы жете элек балдар үчүн + бекитилген тариф боюнча МККнын жыйымы. РФнын Борбордук банкынын курсу боюнча рубль менен Элчиликтин банктык терминалында төлөнөт.

эгерде жаран мурун КРнын жалпы жарандык паспортун ала элек болсо жана паспорту-ID-картасы болсо:

 • КРнын жаранынын паспорту – ID-карта (түп нускасы + көчүрмөсү);
 • РФнын аймагында туруусунун мыйзамдуулугун тастыктоочу уруксат документ (миграциялык карта, РФнын аймагында каттоо, же туруктуу жашоого уруксат же убактылуу жашоого уруксат берилгендиги тууралуу штамп (түп нускасы + көчүрмөсү);
 • Никеге тургандыгы/ажырашкандыгы тууралуу күбөлүк (түп нускасы + көчүрмөсү).

Төлөмү 50 доллар + бекитилген тариф боюнча МККнын жыйымы. РФнын Борбордук банкынын курсу боюнча рубль менен Элчиликтин банктык терминалында төлөнөт.