Консулдук каттоо

Убактылуу консулдук каттоого туруу үчүн керектелүүчү документтер:

  • КРнын жаранынын жалпы жарандык паспорту (загранпаспорт) КРнын жаранынын паспорту (ID-карта) (түп нускасы +бетинин көчүрмөсү).
  • Миграциялык картасынын көчүрмөсү (туруктуу жашоого укук кагазы бар болсо кереги жок) (түп нускасы + бетинин көчүрмөсү).
  • Бекитилген формадагы регистрациялык карта.
  • 3×4 см көлөмүндөгү түстүү эки фотосүрөт.

Консулдук төлөмү 3 доллар. РФнын Борбордук банкынын курсу боюнча рубль менен Элчиликтин банктык терминалында төлөнөт.

Туруктуу консулдук каттоого жана туруктуу жашоого туруу үчүн керектелүүчү документтер:

  •  КРнын жаранынын жалпы жарандык паспорту (загранпаспорт) КРнын жаранынын паспорту (ID-карта) (түп нускасы +бетинин көчүрмөсү).
  • “Регистрациялык каттоодон чыккан” деген штампы менен каттоодон чыккандыгы тууралуу даректик кагаз.
  • РФда туруктуу каттоосу (түп нускасы + бетинин көчүрмөсү).
  • 3×4 см көлөмүндөгү түстүү эки фотосүрөт.

Консулдук төлөмү 15 доллар. РФнын Борбордук банкынын курсу боюнча рубль менен Элчиликтин банктык терминалында төлөнөт.