Жарандык маселелери

Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуу үчүн Россия Федерациясынын аймагындагы Кыргыз Республикасынын дипломатиялык мекемелеринин бирине кайрылуу керек. Төмөнкү документтерди тапшыруу керек:

  • КРнын жарандыгынан чыгуу тууралуу арыз-анкета үч нускада (арыздын формасын Элчиликтин сайтынан “Консулдук бланктар” деген болүмүнөн көчүрүп алса болот);
  • туулгандыгы тууралуу күбөлүк (түп нускасы жана көчүрмөсү 3 нускада);
  • нике тууралуу күбөлүк, ажырашкандыгы тууралуу күбөлүк, ошондой тийиштүү учурларларда – жубайынын каза болгондугу же дайынсыз жоголгондугу тууралуу күбөлүк (түп нускасы + 3 көчүрмө);
  • Кыргыз Республикасынын салык органдарынан (КРнын аймагында акыркы жашаган жери боюнча) салык карыздары жоктугу тууралуу документ (түп нускасы + 2 көчүрмө);
  • 4х6 көлөмүндөгү үч түстүү сүрөт.

Консулдук төлөм 120 доллар, Элчиликтин Консулдук болүмүндөгү банктык терминалда төлөөгө болот.

Арызды кароо мөөнөтү орточо 3 айдан 6 айга чейинки убакытты талап кылат. Сиздин КРнын жарандыгынан чыгууңуз тууралуу Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы чыккандан кийин Сиз Элчиликке келип паспортуңузду жокко чыгаруу үчүн тапшырышыңыз керек.

КРнын жарандыгына тиешелүү/тиешелүү эместигин аныктоочу документтердин тизмеси

Чет өлкөдө туруктуу жашаган жаран Кыргыз Республикасынын жарандыгына тиешелүү/тиешелүү эместигин аныктоо үчүн Россия Федерациясынын аймагындагы Кыргыз Республикасынын дипломатиялык мекемелеринин бирине арыз менен кайрылуу керек. Арыздын формасын Элчиликтин сайтынан “Консулдук бланктар” деген болүмүнөн көчүрүп алса болот жана төмөнкү документтерди тапшыруу керек:

  • Арыз берүүчүнүн документинин же анын жеке инсандыгын ырастоочу паспорттун же туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн түп нускасы же көчүрмөсү;
  • Толугу менен жазылган өмүр баяны эки нускада;
  • Туруктуу жашаган жерин тастыктоочу документ;
  • 4х6 көлөмүндөгү фото сүрөт 2 даана (кара-ак түстө болушу мүмкүн).