Консулдук кызмат көрсөтүү тарифтери

Консулдук жыйымдар –Кыргыз Республикасынын жеке жактарынан жана чет өлкөлүк жарандардан жасалган консулдук аракеттер үчүн КРнын ТИМи жана КРдагы анын өкүлчүлүктөрү жана чет өлкөлөрдө жайгашкан Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү мекемелери тарабынан жыйналган акча каражаттары.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗДАР: КРнын Өкмөтүнүн токтомуна ылайык консулдук кызматтарга төлөнүүчү тариф АКШ долларында белгиленген. Консулдук жыйым төлөмү Элчиликтин Консулдук бөлүмүндө жайгашкан терминалда РФнын Борбордук банкынын курсу боюнча рубль менен төлөнөт.

16 жашка чыга элек жана жашы 60тан ашкан пенсионер КРнын жарандарына консулдук жыйымдын төлөмүн 50%га жеңилдетүү каралган.

КРнын жарандары үчүн тез арада төлөнүүчү баа каралган эмес.

Элчиликтин реквизиттери:

Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы Элчилиги

119017, Москва ш., Б.Ордынка, 64

ИНН 9909058090; КПП 773860001

Эсептик счет: № 40807810400100000702

БИК: 044525600

Корреспонденттик эсеп:  30101810300000000600

ОАО “Москва индустриалдык банкы” (МИНБ)

Октябрь филиалы

N Консулдук аракеттердин аталышы Консулдук жыйымдардын баасы АКШ долл менен
1 Кыргыз Республикасынын жалпы жарандык паспортун алуу (2006-жылдын үлгүсү боюнча ) 50
2 Виза берүү боюнча чет өлкөнүн дипломатиялык өкүлчүлүгүнө нота тариздөө 10
3 Чет өлкөлүк жарандарга виза берүү жана мөөнөтүн узартуу, кызматтык иштер боюнча визалык колдоо көрсөтүүнү тариздөө:  
  1) визалык колдоо көрсөтүү боюнча документ кабыл алуу жана аны алдын ала кароо;
  2) виза берүүгө документ кабыл алуу жана аны алдын ала кароо; 10
  3) визалык колдоо көрсөтүүнү тариздөө (5 адамдан кем эмес);
  4) бир жолку визаны тариздөо:  
  – 1 айга чейин; 50
  – 1 айдан 3 айга чейин; 60
  – 3 айдан 6 айга чейин; 70
  5) көп жолку визаны тариздөө:  
  – 1 айга чейин; 60
  – 1 айдан 3 айга чейин; 80
  – 3 айдан 6 айга чейин; 120
  – 6 айдан 1 жылга чейин; 180
  5-1) бир жолку окуу визаны узартуу:  
  – 3 айдан 6 айга чейин; 20
  – 6 айдан 1 жылга чейин; 40
  5-2) көп жолку окуу визасын узартуу:  
  – 3 айдан 6 айга чейин; 30
  – 6 айдан 1 жылга чейин; 60
  6) туристтик визаны тариздөө:  
  – бир жолку–1 айга чейин; 30
  – көп жолку 3 айга; 40
  – эки жолку 1 айга чейин; 55
  –  жалпы бир топко виза (бир адам үчүн); 20
  7) Транзиттик визаны тариздөө:  
  – беш суткага чейин; 25
  – эки жолку транзиттик виза; 35
  8) мамлекеттик чек арада эл аралык өткөрмө пункттарында жайгашкан  ТИМдин консулдук пункттарында виза тариздөө:  
  – бир жолку, диний жана туристтик визадан башка – 1 айга чейин; 70
  -бир жолку, диний жана туристтик визадан башка – 1 айдан 3 айга чейин; 80
  – көп жолку, диний жана туристтик визадан башка – 1 айдан 3 айга чейин; 100
  – бир жолку диний – 1 айга чейин; 70
  – бир жолку диний – 1 айдан 2 айга чейин; 80
  – бир жолку туристтик – 1 айга чейин; 50
  – бир жолку туристтик – 3 айга чейин; 60
  – көп жолку туристтик – 3 айга чейин; 70
  – транзиттик; 40
  – транзиттик эки жолку; 50
4 Кыргыз Республикасынын жарандарын мекенине кайтуу күбөлүгүн берүү 20
5 Кыргыз Республикасынын  жана чет өлкөлөрдүн мамлекеттик органдары берген документтерди мыйзамдаштыруу:  
  1) Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары берген документтердин ар бирин мыйзамдаштыруу:  
  – жеке жактардан; 25
  – юридикалык жактардан; 75
  2) мамлекеттик орган тарабынан берилген ар бир документти мыйзамдаштырууга  
  Чет өлкөдөн:  
  – жеке жактардан; 50
  – юридикалык жактардан; 100
  3) билим тууралуу документтерди мыйзамдаштыруу: жогорку, орто кесиптик билими тууралуу орто билим и тууралуу КРнын аттестаты, билим берүүчү курстарды бүткөндүгу тууралуу сертификаттар 50
6 Жеке иштери боюнча чет өлкөгө чыгып жаткан КРнын жарандарынын чет өлкөдө туруктуу жашоого калуусу тууралуу кайрылуусу боюнча кабыл алуу жана документерин тариздөө 10
7 Чет өлкөгө убактылуу же туруктуу жашоого келген КРнын жарандарын консулдук каттоого коюу:  
  1) убактылуу жашоого; 3
  2) туруктуу жашоого 5
8 Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуу тууралуу КРнын жарандарына документ тариздөө:  
  1) КМШ өлкөлөрүнүн чет өлкөлөрдөгү мекемелеринде документтерди кабыл алуу жана тариздөө; 120
  2) Алыскы чет өлкөлөрдүн чет өлкөлөрдөгү мекемелеринде документтерди кабыл алуу жана тариздөө; 350
9 Баланын жарандыгын тандоо туууралуу документ тариздөө:  
  – баланын жарандыгын тандоосу тууралуу ата-энелеринин биргелешкен арызын кабыл алуу жана тариздөө 30
10 Кыргыз Республикасынын жарандыгын аныктоо (Кыргыз Республикасынын жарандыгына тиешелүү экендигин тастыктоо) 30
11 Жарандык абалды каттоо жазуусун каттоого алуу:  
  1) никени катоо жана нике тууралуу күбөлүгүн берүү:  
  – КМШ өлкөлөрүнүн чет өлкөлөрдөгү мекемелеринде; 30
  – Алыскы чет өлкөлөрдүн чет өлкөлөрдөгү мекемелеринде; 100
  2) соттук эмес тартипте никени ажыратууну каттоо жана никеден ажырагандыгы тууралуу күбөлүк берүү ( ар бир тарапка):  
  – КМШ өлкөлөрүнүн чет өлкөлөрдөгү мекемелеринде; 40
  – Алыскы чет өлкөлөрдүн чет өлкөлөрдөгү мекемелеринде; 110
  3) Фамилиясын, атын, атасынын атын өзготкөндүгү туралуу материалды кабыл алуу жана каттоо:  
  – КМШ өлкөлөрүнүн чет өлкөлөрдөгү мекемелеринде; 60
  – Алыскы чет өлкөлөрдүн чет өлкөлөрдөгү мекемелеринде; 200
  4) туулгандыгы тууралуу каттоо жана күбөлүк берүү:  
  – КМШ өлкөлөрүнүн чет өлкөлөрдөгү мекемелеринде; 20
  – Алыскы чет өлкөлөрдүн чет өлкөлөрдөгү мекемелеринде; 50
12 Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү мекемелери тарабынан ишке ашырылган нотариалдык аракеттер 50
13 Мүлктү пайдалануу укугун берүүгө ишеним кат:  
  – автоунаа каражаттарына; 50
  – насыя операцияларын ишке ашырууга; 50
  – акча каражатын жана башка материалдык баалуулуктарды алууга ишеним кат 30
14  Асыроо, мураска алуу жана мүлктүк иштерди, аларга байланыштуу нотариалдык аракеттерди жургүзүү 50