Кыргызстандын Ички иштер министрлигинин Россиядагы Өкүлчүлүгү

Кыргызстандын Ички иштер министрлигинин Россиядагы Өкүлчүлүгүнүн Башчысы – Салимов Абдраим Абдрахманович.

Өкүлчүлүктүн кабылдамасы Кыргызстандын Россиядагы Элчилигинде жайгашкан. Дареги: Москва шаары, Большая Ордынка 62/1.

Тел.: +7 (499) 653 87 00, +7  (926) 890 87 00, + 996 312 97 55 25 .

E-mail: predstavitelstvomvd@mail.ru.