Россиянын аймагына кирүүгө багыт алган Кыргызстандын жарандары үчүн эскертме